Litt om oss og hva vi driver med

De fleste møter og aktiviteter i BKM Sørlandet foregår på ukebasis: I tillegg til fast søndagsmøte for alle, har vi ungdomsmøter med innhold rettet mot alderen 13-35 år, aktivitetsklubb for barn fra 7 til 13 år, samt søndagsskole for barn fra 4 til 13 år.

Samlingene er avhengige av alle som har et ønske om å bidra. Det er særlig unge jenter og gutter som planlegger og leder søndagsskole og aktivitetsklubb, og som gjennom dette får rikelig mulighet til personlig utvikling. Møtene består av taler, sang og bønn, og ordet er vanligvis fritt.

Noen få ganger i løpet av året har vi hatt motivasjonsfester for å styrke vår egenkapital i forbindelse med utbyggingen på Kalvild Gård (lenke til artikkel), samt å bidra til Brunstad Christian Church som BKM Sørlandet er en del av.

De fleste av medlemmene har valgt å betale inn et fast beløp månedlig for å bidra til menighetens misjonsarbeid og drift av våre lokale eiendommer. Bidrag til misjonsarbeidet er helt frivillig, mens bidrag til drift er den enkeltes rettferdige andel av felleskostnadene, herunder fri tilgang til fellestilbud som blant annet møter, søndagsskoler og fester.

Bilder fra en ungdomssamling på Kalvild:

Bilder fra en av våre motivasjonsfester: