Kategorier
Nyheter

Informasjon om Covid-19-situasjonen

Samlinger på Kalvild Gård begrenses inntil videre av Covid19-restriksjoner.

Samlinger på Kalvild Gård begrenses inntil videre av Covid19-restriksjoner.

Status for øyeblikket (februar 2021) er at vi kan holde møter med begrenset antall deltakere. Søndagsmøter avholdes med inntil 50 deltagere, men kun fra Lillesand kommune, ihht kommunens egne retningslinjer. Ungdomsmøter gjennomføres på Zoom, hvor ungdommene samles i mindre grupper i hjemmene.

Vi er ekstra takknemlige for sendingene fra BCC Online i denne tiden. Det sendes online søndagsmøter og søndagsskoler 1-2 ganger i måneden, i tillegg til månedlig Brunstadmagasin og flere programmer for ulike målgrupper. I Brunstad TVs arkiv ligger det også et rikt utvalg av oppbyggelige og inspirerende programmer for alle aldersgrupper.

Vi ser frem til en mer normalisert situasjon, forhåpentligvis i løpet av våren/sommeren. Inntil da følger vi tett nasjonale og lokale retningslinjer vedr Covid19-situasjonen, og oppdaterer fortløpende med informasjon til medlemmene. Det er opprettet en lokal smitteverngruppe bestående av fagpersoner som gir anbefalinger til forstandere og styret i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Mvh Styret for BKM Sørlandet.