BCC Sørlandet, årsrapport -21

BCC Sørlandet er en kristen forening tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC). Vi holder til på Kalvild Gård i Lillesand. På stedet vårt arrangeres det ukentlig søndagsmøter, ungdomssamlinger, søndagsskoler, seniorsamlinger og aktiviteter for barn og unge.

BCC Sørlandet består omkring 400 registrerte medlemmer, hvor omtrent 40 % er barn og ungdom under 18 år.

Aktiviteter

2021 ble også et år preget av pandemien. Men etter hvert som samfunn gradvis åpnet opp, kunne vi igjen samles på Kalvild Gård. Både voksne og barn gledet seg over å kunne samles igjen i mer vanlige former.

Ungdomssamlinger

Våre ungdomssamlinger engasjerer og oppbygger ungdommer fra 13 år og oppover. I løpet av 2021 har samlingene i større og større grad kunnet foregå på Kalvild gård. Samlingene prioriteres høyt, og består av oppbyggelse, trivsel, kafe og aktiviteter. Noen uker har det også vært sendinger fra Brunstad TV, som ungdommene ser på sammen.

Søndagsskole

Søndagsskolen er rettet mot barn i alderen 4-12 år. De er delt inn i 3 aldersgrupper og samles i forbindelse med søndagsmøtene. Det deltar omkring 40 til 60 barn ukentlig på søndagskolen. Temaene det snakkes om her er godt forberedt av søndagsskolelederne i de ulike gruppene. For de største barna knyttes ofte temaene opp mot ulike historier fra bibelen. Barna engasjeres gjerne gjennom sang, lek, tegning og quiz. I perioder av 2021 der vi ikke kunne samles, var det fortsatt en del online søndagsskolesendinger fra Brunstad TV som barna deltok på hjemme.

Mye av dette innholdet er tilgjengelig på www.brunstad.tv.

Barnekor

Vokal Sør barnekor samler opptil 30 sangglade barn hver uke. Øvelser med sang, dans og rytmelek er populært. På denne måten får vi formidlet det kristne budskapet og de gode verdiene til barna gjennom sangene. I 2021 har koret vært delt opp i 2 ulike aldersgrupper for å tilpasse innholdet bedre. I løpet av 2021 kunne Vokal Sør igjen få lov til å opptre for publikum. Dette til stor glede både for korister og lyttere.

Trosopplæring for ungdom

Hver uke har 13 ungdommer mellom 14 og 15 år kommet sammen for bibelundervisning, gruppesamtaler og refleksjon rundt sin egen tro. Målet er å gi ungdommene en større forståelse av bibelske tema og sentrale aspekter i menighetens forkynnelse. På en slik måte kan de få oppleve at det kristne budskapet er forståelig og relevant for dem selv. Trosopplæringen ledes av en ung voksen som har med seg flere ungdommer i alderen 18 – 25, som fungerer som mentorer for yngre ungdommene. Opplæringen ble markert med en fest i september hvor ungdommene var i fokus.

Arbeid mot vold og uønskede hendelser

I BCC Sørlandet har vi omtanke for våre barn og unge. For at disse skal oppleve trygghet i alle sammenhenger drives det aktivt med forebyggende arbeid mot vold og alle typer uønskede hendelser. Dette ivaretas av en egen AMUH gruppe (arbeidsgruppe mot uønskede hendelser) som kurser, gir råd og veiledning til alle som driver med barne- og ungdomsarbeid i BCC Sørlandet.

Aktivitetsklubben

En ettermiddag hver uke deltar barn i 2. – 7. klasse på Aktivitetsklubben (AK). AK er en egen kristen forening som samarbeider med BCC sentralt og BCC Sørlandet. Mange voksne og ungdommer organiserer turer, lek og diverse kreative oppgaver for barna i området rundt Kalvild Gård.

Brunstad ungdomsklubb

Brunstad ungdomsklubb (BUK) er en forening med aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13 til 18 år. Foreningen deler vårt trosgrunnlag. Vårt lokallag på Sørlandet tilbyr ukentlige samlinger og aktiviteter. I tillegg samles BUK på internasjonale ungdomscamper på Brunstad. I 2021 var det kun mulig å gjennomføre to av disse campene for et lite antall deltakere fra Europa. Det ble derfor også gjennomført flere internasjonale onlinearrangementer fra Brunstad som ungdommene deltok på lokalt.

Årsregnskap

Her kan du laste ned årsregnskap for BCC Sørlandet 2021, samt noter til regnskapet og uavhengig revisors beretning.