Fra styret

Et år utenom det vanlige er lagt bak oss. Vi er vant med å treffes ukentlig til møter, ulike samlinger og aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre. Men dette ble kraftig begrenset som følge av Covid-19 situasjonen. BKM Sørlandet har likevel hatt et velfungerende menighetsliv innenfor de rammene som til enhver tid har vært gjeldende gjennom året.

Søndagsmøtene er blitt holdt med få medlemmer i salen, men streamet til alle medlemmene. Ungdomsmøtene har foregått virtuelt på digitale plattformer, og andre barne- og ungdomsaktiviteter har foregått mye ute i det fri.

Vi er ekstra takknemlige for Brunstad TV sin store innsats. I det pandemien slo inn bygde de opp et online studio, og derfra har de blant annet sendt søndagsmøter, søndagsskoler og ungdomsmøter gjennom regelmessige online-sendinger.

All vår aktivitet og våre arrangementer baserer seg på frivillig innsats og gaver fra medlemmene, og styret vil uttrykke sin store takknemlighet for alle som stiller opp for fellesskapet på så mange måter. Til tross for pandemien har ikke givergleden minket, tvert imot. I 2020 samlet BKM Sørlandet inn over 3 millioner nok til en sikringsordning. Dette ble gjort fordi vi ønsker å bidra til ekstra økonomisk sikkerhet for utbyggingsprosjektet som Brunstadstiftelsen har på Brunstad. Dette prosjektet er viktig for BKM Sørlandet, spesielt fordi BCCs kristne stevner på stedet betyr svært mye for våre medlemmer. Pengene står på konto i vår lokale bank, og denne ekstra innsamlingen gjorde at det økonomiske resultatet for 2020 ble meget bra. På lengre sikt gir dette oss også handlingsrom til det som er vår hovedoppgave, nemlig å skape gode rammevilkår i et kristent felleskap for våre medlemmer i alle aldre.

Det ble opprettet en egen smitteverngruppe som løpende har kommet med råd til styret og andre ansvarlige om hvorvidt vi kunne gjennomføre oppsatte samlinger og aktiviteter, og hvordan disse eventuelt kunne gjennomføres i tråd med gjeldende regler for smittevern.

Nå ser vi frem til at vi igjen kan være sammen og gjennomføre oppbyggelige møter, fester og aktiviteter i året som kommer.