Om BKM Sørlandet

BKM Sørlandet er en kristen forening som er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC) gjennom vårt felles trosgrunnlag. Vi holder til på Kalvild Gård i Lillesand kommune. Her arrangerer vi søndagsmøter, ungdomsmøter, søndagsskoler, seniorsamlinger og andre aktiviteter for barn og unge. De fleste søndager har vi søndagsskole og møte for hele menigheten. Menigheten vår består av 398 registrerte medlemmer, hvorav omtrent 40% er barn og ungdom under 18 år.

Aktiviteter

Pandemien satte naturlig nok sitt preg på året 2020. Fysiske samlinger ble raskt begrenset til et minimum, og møter og aktiviteter ble avholdt i den grad det var mulig i henhold til nasjonale og lokale smittevernregler
Vanligvis samles vi til kristne stevner på Brunstad de fleste høytidene i året, samt i sommerferien. I 2020 ble dette veldig begrenset, men vi ser fram til at situasjonen forhåpentligvis normaliserer seg i løpet av 2021.

Ungdomsmøter

Ungdomsmøter har høy prioritet for å engasjere og oppbygge ungdommene fra tenårene og oppover. Ungdommen møtes ukentlig til møter og aktiviteter. Etter korona-restriksjonene slo inn, samlet ungdommene seg i mindre grupper og møttes i virtuelle rom på ulike digitale plattformer. Det ble også etter hvert regelmessige sendinger fra Brunstad TV, som ungdommene samlet seg rundt.

Søndagsskole

Søndagsskolen engasjerer barna i alderen 4-12 år. Barna er delt inn i 3 aldersgrupper, og samles i forbindelse med søndagsmøtene. Vanligvis er det totalt mellom 40 og 60 barn som kommer på søndagsskolen. De voksne som er ledere på søndagsskolen har forberedt en liten leksjon om et tema, for eksempel takknemlighet, samvittighet, å være et godt eksempel eller det å velge det gode. Temaene knyttes gjerne opp mot ulike historier fra bibelen, spesielt for de største barna. Barna engasjeres gjerne gjennom tegning, quiz, ulike aktiviteter eller enkle leker. Under pandemien hvor vi ikke har hatt mulighet til å samles til søndagsmøter, har Brunstad TV sendt online søndagsskolesendinger fra studio på Brunstad. Sendingen blir oversatt til mange ulike språk. Mye av innholdet er tilgjengelig på www.brunstad.tv

Barnekor

Barnekoret Vokal Sør samler opptil 30 sangglade gutter og jenter hver uke. En engasjert korleder sørger for øvelser med sang, dans og rytmelek, og barna øver godt for å kunne opptre så ofte som mulig. Gjennom dette arbeidet får vi formidlet det kristne budskapet til barn gjennom sang, og på den måten lære de gode verdier gjennom sanger med innholdsrike tekster. I perioder hvor det ikke har vært mulig å gjennomføre korøvelser med fysisk oppmøte, har det vært arrangert digitale samlinger. Barna og korlederen gleder seg til de igjen kan opptre på ulike arrangementer, men inntil videre må de nøye seg med mikrofontesting for tom sal.
Se for øvrig utfyllende artikkel om Vokal sør her: Musikkglede i barnekoret (bcc.no)

Bibelundervisning for ungdom

Bibelundervisningstilbudet i menighetene består av ukentlige samlinger med undervisning og gruppesamtaler, som inspirerer til egen refleksjon rundt sin tro. Målet er å gi ungdommene en større forståelse av bibelske tema og sentrale aspekter i menighetens forkynnelse, så de etter endt opplæring kan oppleve at det kristne budskapet er forståelig og relevant for dem selv. I BCCs lokalmenighet på Sørlandet deltok ni ungdommer på trosopplæring i år. Et voksent ektepar har hatt hovedansvaret for opplæringen. I tillegg deltok fire voksne ungdommer som hadde rollen som mentorer for de yngre ungdommene.
En engasjert korleder fenger barna i Vokal Sør
Gruppen skulle hatt 10 samlinger fra januar til april, men utbruddet av Covid-19 førte til at opplæringen ble satt på pause, og ble fullført først etter sommeren. I september ble avslutningen markert med en fest med ungdommene selv i sentrum.

Arbeid mot vold og uønskede hendelser

BKM Sørlandet har sterkt fokus på at barn og ungdom skal oppleve et trygghet i alle sammenhenger. Derfor drives det forebyggende arbeid mot vold og alle typer uønskede hendelser. Dette ivaretas av en egen AMUH-gruppe (Arbeidsgruppe mot uønskede hendelser).

Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb

Hver tirsdag ettermiddag deltar barn i aldersgruppen 6-13 år på Aktivitetsklubben. Dette er en egen kristen forening som samarbeider med BCC og lokalmenighetene. Her organiserer voksne og ungdommer aktiviteter for barna, og de får være med på alt fra turer, badeland, hesteridning, kreative oppgaver og lek m.m.
Året 2020 måtte vi være ekstra kreative og tenke annerledes på grunn av Covid-19. Alt etter hvilke restriksjoner som gjaldt, samlet vi oss enten i mindre grupper inne eller ute, eller det ble arrangert digitale samlinger. Dette ble løst på forskjellige måter som ble tilpasset den enkelte gruppe. Det kunne for eksempel være et online spill som alle logget seg på, utfordringer som barna skulle utføre
De 9 ungdommene som hadde deltatt på trosopplæringen mottok en bibel i gave
hjemmefra og sende inn bilde eller film av, eller kreative formingsaktiviteter hvor utstyr ble kjørt rundt og levert på døra til de som tilhørte den aktuelle gruppa.
Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en forening med aktivitetstilbud for ungdommer i alderen 13-18 år. Foreningen deler vårt trosgrunnlag, og har lokallag som tilbyr aktiviteter og fritidstilbud, samt at de flere ganger i året samles til internasjonale ungdomscamper på Brunstad. I 2020 ble alle ungdomscampene organisert enten online, eller i kombinasjon med lokale arrangementer.