Samarbeidende foreninger

Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb

Hver tirsdag ettermiddag deltar barn i aldersgruppen 6-13 år på Aktivitetsklubben. Dette er en egen frivillig kristen forening som samarbeider med BCC og lokalmenighetene. Her organiserer voksne og ungdommer aktiviteter for barna, og de får være med på alt fra turer, badeland og hesteridning til kreative oppgaver og lek. 

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en forening med aktivitetstilbud for ungdommer i alderen 13-18 år. Foreningen deler vårt trosgrunnlag, og aktivitetene som tilbys, fra vannsport og friluftsliv til redesign og musikkproduksjon, arrangeres innenfor kristne rammer.

Arbeid mot vold og uønskede hendelser

Vår visjon er at menighetsfellesskapet skal være en godt sted å være for alle. På grunn av stor aktivitet for barn og ungdom, er det av største viktighet at denne målgruppen opplever et trygt og godt miljø. Derfor har vi fokus på inkludering, omsorg og forebyggende arbeid mot uønskede hendelser. Vi har absolutt nulltoleranse for alle former for grenseoverskridende adferd og krenkelser, og arbeider systematisk for først og fremst å forebygge, men også for å avdekke og følge opp eventuelle hendelser. Det er opprettet en arbeidsgruppe som har ansvar for opplæring og oppfølging på dette området (Arbeidsgruppe Mot Uønskede Hendelser; AMUH). Alle som skal være involvert i arbeid med barn og unge må gjennom et lokalt AMUH-kurs. De må også levere politiattest og egenerklæring. . Det legges sterk vekt på et holdningsskapende arbeid, og kunnskap som forebygger.

I februar 2019 fikk vi besøk av Ressursteamet som er tilknyttet sentralforeningen BCC, som har utarbeidet sentrale retningslinjer for det forebyggende arbeidet, og varslingsrutiner ved uønskede hendelser. . Både foreldre og barne- og ungdomsarbeidere ble invitert. Vårt felles mål er å legge til rette for en trygg og lykkelig oppvekst for våre barn og ungdom. Da må det bygges en felles forståelse og et grunnlag hvor vi setter hvert enkelt individs ukrenkelighet høyest.

I arbeidet med å forebygge alle former for grenseoverskridende adferd og krenkelser, har vi tett oppfølging mot våre samarbeidsforeninger, blant annet Aktivitetsklubben Sørlandet og Brunstad Ungdomsklubb Sørlandet. Heidi Baardsen er sentral i dette arbeidet:

“Det er ekstremt viktig for oss at alle barn og ungdom i vår menighet opplever trygghet og godhet i alle sammenhenger, og at de voksne og ungdommer som er ledere, får kompetanse til å møte behovene og håndtere utfordrende situasjoner eller bekymringsmeldinger.”

Heidi Baardsen, lokal AMUH-gruppe, BKM Sørlandet

Se mer på BCC sin hjemmeside: https://bcc.no/2018/11/omsorgsarbeid-alle-skal-kjenne-at-de-har-en-plass/