Økonomi og organisering

BKM Sørlandet er en selvstendig lokal menighet, men vi er knyttet sammen med BCC gjennom felles formål og trosgrunnlag. 

BKM Sørlandet eier selskapet Kaldvell Eiendom AS som eier konferansesenteret som BKM Sørlandet bruker til vår menighetsdrift. Kaldvell Eiendom har to datterselskaper Kalvild Gård AS og Service Sør AS. Kalvild Gård AS driver med kommersiell arrangement- og utleievirksomhet i lokalene til, og Service Sør AS utfører andre typer jobber som kan regnes som typiske dugnadsjobber. 

Menighetens økonomi har i 2019 hatt en marginal negativ utvikling. BKM Sørlandets medlemmer gav i 2019 en ekstraordinær gave til Brunstad Christian Church, som gjorde at foreningen fikk et lite negativt årsunderskudd. Ordinær og underliggende drift er allikevel sunn og positiv. Egenkapitalen ble i 2019 redusert med kr 142.000.

Mandag 17. juni 2019 ble det avholdt årsmøte for BKM Sørlandet. Møtet fant sted i storsalen på Kalvild Gård.  Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått og godkjent, og det nåværende styret ble gjenvalgt. Økonomien i BKM Sørlandet viser en sunn drift. Vi har planer om å bygge opp et fond frem til sommeren 2020 for å styrke likviditeten, og det ble presentert en plan for hvordan vi kan oppnå dette.

Her kan du se årsregnskapet for 2019. Klikk på knappen under for å laste ned.