Kirkelig fellesskap

Søndagsmøter

De fleste søndager gjennom året utenom feriene samles hele menigheten til søndagsmøte. Her kan alle delta med taler, vitnesbyrd og sang. I den forbindelse arrangeres det også søndagsskole for barna i alderen 4-12 år. For de som ønsker å vite mer om vår menighet og vår tro, anbefaler vi disse websidene activechristianity.org og bcc.no.

Seniorsamlinger

Den eldre aldersgruppen i menigheten samles til «Seniortreff» hver onsdag. Her opplever de fellesskap gjennom enkle arbeidsoppgaver, aktiviteter, samt en god lunsj. , og de som ønsker det kan være med på en liten treningsøkt. En gang i måneden gjør de noe ekstra ut av samlingen, for eksempel å besøke en gruppe eldre i en annen lokalmenighet , museumsbesøk, eller å markere merkedager og jubileer.

BKM Sørlandet arrangerer misjonsfest

To ganger i året arrangerer lokalmenigheter tilknyttet BCC en misjonsfest som vises live via BrunstadTV til lokale menigheter over hele verden. I november 2019 var det BKM Sørlandet som var arrangør. Arbeidet med misjonsfesten pågikk gjennom hele 2019 og engasjerte mange av medlemmene. Målet var at vi på en tydelig og enkel måte skulle formidle kjernen i vårt trosgrunnlag, slik at det kunne treffe ikke bare medlemmene i vårt eget kirkesamfunn, men også alle andre som har interesse av et personlig kristenliv. Til sendingen ble det produsert musikkvideoer og filmer med et personlig liv med Jesus som tema. I tillegg ble det fremført live-musikk og taler. 

Under festen ble det tatt opp misjonskollekt, som går til å finansiere internasjonal, kristen virksomhet i BCC.

Nasjonaldagsfeiring

Også i år ble det arrangert felles 17. mai-feiring på Kalvild Gård, med taler, allsang og 17.mai-tog for store og små. 

Som folk er vi dypt takknemlige over å kunne leve i et fritt og godt land, som har gitt oss retten til tanke- og trosfrihet. Vi er glade for muligheten over å kunne være et selvstendig kirkesamfunn med vårt verdi- og trosgrunnlag, som kan eksistere side om side med andre forsamlinger i gjensidig respekt.