Barn og ungdom

Ungdomsmøter

Én gang i uken samles ungdom i alderen 13-36 år til ungdomsmøte. 

Søndagsskole

I forbindelse med søndagsmøtene arrangeres det søndagsskole for barn i alderen 4-12 år. De er delt inn i 3 aldersgrupper, hvor de minste ofte har en aktivitet eller lek, og det blir fortalt historier fra Bibelen på en enkel måte. Den største aldersgruppa går gjennom Bibelens historier og hendelser mer kronologisk, slik at barna får en basiskunnskap om dette. 

Sentralforeningen Brunstad Christian Church har i 2019 produsert mye innhold rettet mot barn, som lokalmenigheten her på Sørlandet har fått god nytte av. Blant annet en animasjonsserie i 7 deler om Jesus, hans liv og hvordan han er en hjelp for oss i dag. Mye av dette innholdet er offentlig tilgjengelig på Brunstad TV sine hjemmesider: www.brunstad.tv

Se også artikkel fra BCC: BrunstadTV: Ny TV-serie lar barn bli kjent med Jesus

Barnekor

Sang og musikk er en viktig del av mange av våre arrangementer. Barna i alderen 6 til 12 år får tilbud om å være med i barnekoret Vokal Sør. Guttene og jentene som er med i koret treffes hver uke for å øve på ulike sanger og oppleve gleden ved musikk. Barna får ofte opptre og vise hva de har øvd på ved ulike samlinger, blant annet fremførte de i 2019 sanger på 17.mai, sommerfest og førjulsfest.

Bibelundervisning for ungdom

Hvert år over en periode på 3 mnd fra januar til april  gis trosundervisning til ungdommer i 14-15 årsalderen, som blant medlemmer er kjent som Bibelundervisning.  Dette er for å gjøre dem bedre kjent med Bibelen, samt forklare ord, uttrykk og temaer som kan oppleves vanskelig å forstå. De blir også kjent med menighetens lære og historie, for å kunne tenke selvstendig rundt sin tro. Dette foregår i en uformell ramme hvor ungdommene selv kan stille spørsmål og ta opp temaer de ønsker å vite mer om. Etter en periode med ukentlige samlinger, ble det i mai avholdt en fest for ungdommene, sammen med hele menigheten, for å markere avslutningen på perioden. 

16. mai

Kvelden den 16. mai hadde ungdommene fra BKM Sørlandet en festkveld, og gjester fra flere lokalmenigheter i Norge var invitert. Her opplevde ungdommene tilhørighet og fellesskap i et rusfritt miljø. Aktiviteter, trosoppbyggelse, god mat og lek sto på programmet. Vi ønsker å skape arrangementer innenfor trygge og gode rammer, slik at ungdommene i vårt kirkesamfunn kan ha gode minner fra ungdomstiden her. 

BKM Sørlandet har sterkt fokus på at barn og ungdom skal oppleve et trygghet i alle sammenhenger. Du kan lese mer om dette under «Trygge voksne» i denne årsrapporten, og på BCC sine hjemmesider: https://bcc.no/2018/04/barndommen-kommer-ikke-i-reprise/

BCC sin strategi- og handlingsplan mot vold, grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom: https://bcc.no/wp-content/uploads/2017/08/bcc_strategi-handlingsplan.pdf