Fra forstanderne

Frivillighet og fellesskap

BKM Sørlandet er et kirkesamfunn hvor frivillighet er et viktig fundament. Ukentlig arrangeres det møter og andre aktiviteter. Først og fremst samles vi rundt vår kristne tro, og bibelen er grunnlaget for vår gudstro. Derfor er det veldig gledelig å se det store engasjementet blant våre medlemmer, og det sterke fellesskapet dette fører til for lokalmenigheten. Dette skaper mening og tilhørighet, som er godt for både barn, ungdom og voksne.

Hver uke gjennomføres det flere trosoppbyggende samlinger og aktiviteter rundt vår kristne tro. Vi er en aktiv menighet, og har også tradisjon for å jobbe sammen for å skaffe midler til å drive frivillig arbeid i foreningen.  Alt dette skaper et sterkt samhold, og medlemmene bidrar på ulik måte og etter de evner man har. Hovedmålet for all vår virksomhet er at vi ønsker at barn og ungdom – og andre som vil høre – skal få en personlig forbindelse med Jesus.

Menigheten vår er i vekst, og over halvparten av medlemmene våre er barn og ungdom. Derfor er det viktig for oss med et rikt og godt tilbud til denne målgruppen, både når det gjelder trosopplæring og aktiviteter i trygge og gode rammer. 

Vi er svært takknemlige for den enkeltes bidrag. Mange takk for nok et innholdsrikt år, kjære medlemmer og medarbeidere!

Magne Larsen og Tomas Nilsen