Økonomi

Menighetens inntekter baseres i stor grad på frivillige gaver fra medlemmene. I tillegg driver vi også dugnadsarbeid for å skaffe ekstra inntekter, og i lokalene på Kalvild Gård drives det arrangement- og utleievirksomhet. Menighetens økonomi har hatt en sunn utvikling i 2018, og egenkapitalen er styrket med ca 2,7 mnok.


Her kan du se årsregnskapet for 2018. Klikk på knappen under for å laste ned.