Fra styret

2018 ble et merkeår for BKM Sørlandet, da sto endelig vårt nye konferansesenter på Kalvild ferdig.

I 2016 ble vårt tidligere lokale i Grimstad solgt, og etter en periode uten eget forsamlingslokale kunne vi endelig flytte inn i nye og flotte fasiliteter på Kalvild gård mai 2018. Medlemmene har i perioden også bidratt til byggingen, og våren 2018 ble en hektisk og trivelig periode hvor en stor del av medlemmene samlet seg flere ganger i uken for å ferdigstille bygget og parkanlegget rundt, samt planlegge innvielsesfest. Etter innflytting ser vi at bygget gir oss fantastiske rammer for å drive vår virksomhet, med alt fra søndagsmøter til seniortreff, og barne- og ungdomsarbeid.

Aktiviteten i menigheten er høy, og nesten hver ukedag er det samlinger eller aktiviteter for ulike aldersgrupper. Oppbyggelse og fellesskap rundt vår kristne tro er det sentrale for BKM Sørlandet. Gjennom året har vi hatt faste søndagsmøter med søndagsskole for barn i alderen 4-13 år, og ungdomssamlinger med oppbyggelse og aktiviteter hver fredag. Av totalt 390 medlemmer er 70% under 36 år. Vi ser det derfor som en stor og viktig oppgave å tilrettelegge for barn og ungdom slik at de trives og kan utfolde seg, samtidig som de opplæres i vårt kristne trosgrunnlag. BKM Sørlandet er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC), og medlemmene deltar jevnlig på stevner på Brunstad, som er BCC sitt sentrale konferansesenter. Her ble det i 2018 blant annet arrangert påskecamp og romjulscamp som ungdom fra BKM Sørlandet deltok på. Dette er en viktig del av trosopplæringen.


Her kan du se årsregnskapet for 2018. Klikk på knappen under for å laste ned.