Et aktivt år for BKM Sørlandet

Økt fokus på barne- og ungdomsarbeid og bygging av nytt forsamlingslokale preget året for BKM Sørlandet.

Hovedfokuset i vår virksomhet er åndelig oppbyggelse i tråd med vårt kristne trosgrunnlag, som bygger på Johan O. Smiths lære. Ut fra dette har vi mange faste aktiviteter for hele menigheten, fra de yngste til de eldste. I tillegg til faste søndagsmøter, ungdomsmøter og aktiviteter for barn og ungdom, la medlemmene i 2017 også ned en stor innsats i forbindelse med byggingen av nytt forsamlingslokale.

Konferansesenteret Kalvild Gård vil gi oss gode rammer for å drive virksomheten vår. Kalvild Gård AS skal drive kommersiell virksomhet med utleie til dagskonferanser, messer, bryllup, kulturarrangementer osv. BKM Sørlandet blir største faste leietaker, og bygget vil være ideelt til å drive vår kristne virksomhet. I tillegg fortsetter ordningen med åpen barnehage én gang i uken, et kjærkomment tilbud for mange småbarnsforeldre i Lillesand. Dette tilbudet er åpent for alle i lokalsamfunnet, og er godt besøkt hver uke.

Selv om de tyngste oppgavene var satt bort til profesjonelle entreprenører, utførte medlemmene mye frivillig innsats med enklere oppgaver. Dette ga oss muligheten til å samles flere ganger ukentlig, noe som har smeltet oss mer sammen enn noen gang før. På denne måten har vi lærer lært hverandre bedre å kjenne, og takknemligheten for fellesskapet og hverandre har kommet sterkere til uttrykk.

Vårt felles tro skaper samfunn og trivsel, også på dugnad.

Aktivitet for alle

Fokuset på aktiviteter og tilbud til ungdom i alderen 13-18 år har i den senere tid økt kraftig. Arbeidet er organisert i en egen forening, BUK (Brunstad ungdomsklubb), som er nært knyttet til BKM i sitt formål. Fra denne foreningen organiseres det ukentlige samlinger i forskjellige undergrupper, som tilbyr ungdom aktiviteter etter ulike interesser. I tillegg utføres det dugnader som bidrar til finansiering av aktivitetene.

Tilbud til ungdom i alderen 13-18 år har vært økende i 2017.

Hver uke arrangeres det samlinger for barn i alderen 3-12 år. Dette skjer samtidig med søndagsmøtet, som er menighetens ukentlige hovedsamling. Barna samles i aldersbestemte grupper hvor de opplever bibelhistorier, sang, lek og oppgaver.

Seniorene har også faste samlinger hver uke, hvor de samles til for å utføre driftsoppgaver, samtale og oppbygge hverandre.

Et ukentlig høydepunkt for barna i skolealder er Aktivitetsklubben. Her organiserer voksne og ungdom ulike og spennende aktiviteter for barna på 1. til 7. klassetrinn. Det kan være alt fra håndverk, matlaging og media, til bowling og skogstur. Sommeravslutningen med overnattingstur setter et verdig punktum for sesongen, og mange barn har stor glede av Aktivitetsklubben!

Trosopplæring for ungdom

Vi har også tradisjon for å gjennomføre trosopplæring for ungdom på 9. og 10. skoletrinn. Dette har likhetstrekk med den kirkelige konfirmasjonen, men bygger på vårt eget trosgrunnlag. Denne perioden avsluttes med en menighetsfest hvor vi feirer og støtter de unge som snart går over i voksenlivet med alle de valg og bestemmelser det fører med seg.

Trosopplæring tilbys ungdom på 9. og 10. skoletrinn.

Verdensomspennende felleskap

Flere ganger i løpet av året arrangeres det stevner på vårt internasjonale samlingssted på Brunstad, i Vestfold. Hit kommer medlemmer fra alle verdensdeler. Svært mange av menighetens medlemmer på Sørlandet drar til disse faste konferansene som arrangeres både nyttår, påske, sommer og høst. Her møter vi venner fra andre deler av landet, og andre deler av verden. Mellom trosoppbyggende møter rettet både mot barn, ungdom og voksne, kan vi ta del i et kristent felleskap med rekreasjon, aktiviteter og gode samtaler.

En lys framtid

Vår tro på fremtiden gjenspeiles i et høyt aktivitetsnivå. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha så gode rammer som mulig i vår kristne virksomhet. Med fasiliteter og aktiviteter som gjør at medlemmene trives og opplever felleskap og utvikling kan vi trygt gå framtiden i møte .