Fra styret

Et overgangsår for BKM Sørlandet

BKM Sørlandet har som menighet lange tradisjoner med å eie sitt eget lokale, men 2017 ble et unntak her. Lokalet vårt på Østerhus i Grimstad ble solgt til Stine Sofies Stiftelse i 2016. Som en del av avtalen fikk vi leie lokalet hver søndag gjennom hele året, som en overgangsløsning inntil nytt forsamlingshus er på plass. Selv om Stiftelsen har vært fantastiske å samarbeide med så har man ikke den fleksibiliteten man har egne lokaler. Alt må planlegges nøyere og en del av våre faste aktiviteter har også vært mer utfordrende å få gjennomført.

Gleden av at vi stadig nærmet oss innflytting på Kalvild Gård preget imidlertid hele året. Byggeprosjektet som ble startet i 2016 fortsatte med uforminsket styrke i 2017. Kaldvell Eiendom AS som var eid av BKM Sørlandet var byggherre for prosjektet. Flere av medlemmene i BKM Sørlandet har vært sterkt engasjert i prosjektet både i utførelsen og planlegging. Når bygget står ferdig i 2018 blir menigheten leietaker i bygget, og kan planlegge sine faste aktiviteter her. Det ser vi frem til med glede!    

2017 ble også et godt økonomisk år for BKM Sørlandet. Medlemmene har vist stor giverglede og bidratt med over kr 6 millioner i gaver og inntekter. Det ga et driftsresultat på ca. 3 millioner kroner. Styret vil fortsette å jobbe for en sunn og bærekraftig økonomi i året som kommer.  

Likestilling i styret er ivaretatt med 2 kvinner og 3 menn. I styresaker til beslutning følges prinsippet om konsensus. Dette prinsippet har blitt praktisert i alle saker som har blitt behandlet i 2017.

For styret i BKM Sørlandet

Even Nilsen, styreleder