Åpningsseremonien på barnestevnet på Brunstad

BKM Sørlandet har i alle år hatt sterke tradisjoner for å delta på de faste, årlige BCC-arrangementene, og særlig konferansene på Oslofjord Convention Center (OCC) i Vestfold. I 2016 arrangerte BCC en rekke små og store konferanser på Brunstad der medlemmer i BKM Sørlandet deltok. Spesielt sommerkonferansene i juli og august var høydepunkter. En rekke aktiviteter og tilbud både innendørs og utendørs gjør sommerferien på Brunstad attraktiv for alle aldersgrupper, og er derfor en viktig del av sommerlivet i BKM Sørlandet.

I 2016 fikk vi en spennende utfordring av BCC! Vi skulle lage en åpningsseremoni til barnestevnet som arrangeres på slutten av sommerkonferansen. Åpningsnummeret vårt bestod av film, sang og skuespill. I tillegg ble det laget en egen musikkvideo, som du kan se her.

Skuespillet omhandlet helten fra det gamle testamentet, Gideon, en tapper, ung mann! I forberedelsene og under fremførelsen fikk mange utfoldet seg gjennom skuespillerroller og andre oppgaver som krevde kompetanse og ferdigheter. Blant annet skulle det sys kostymer, bygges kulisser, skrives sanger og manuskripter, samt et mangfold av små, men viktige oppgaver.

Åpningsseremonien gikk som planlagt, og vi fikk meget gode tilbakemeldinger på den etterpå. En slik fellesoppgave er verdifull ved at vi får se nye sider hos hverandre og at den enkelte får mulighet til å utvikle sine talenter.

Bilder fra åpningsnummeret på barnestevnet sommeren 2016:Bilder fra øvelsene til skuespillet:
Produksjon av musikkvideo til barnestevnet (se videoen her):