Byggestart på Kalvild Gård

I 2016 begynte BKM Sørlandet utbyggingen av nytt lokale på Kalvild Gård i Lillesand. Hovedgårdsbygningen har blitt oppgradert til topp teknisk standard, fått en ny hovedtrapp og uttrykksmessig blitt pusset opp med et gjennomgående design som gjenspeiler husets historie.

Samme år ble det også avholdt en arkitektkonkurranse for den nye konferansebygningen, hvor bidraget fra Asplan Viak ble vinner og utgangspunkt for det videre arbeidet. Bygget prosjekteres suksessivt og blir basert på brukermedvirkning fra medlemmene i BKM Sørlandet.

I løpet av 2016 ble det påbegynt grunnarbeider og betongarbeider, og vil i løpet av 2017 eskalere og engasjere enda flere fag.

I tilknytning til Kalvild Gård har også BKM Sørlandet inngått en leieavtale av noen falleferdige sjøbuer som ligger like ved eiendommen. Disse krever en del oppussing for å kunne få bruksverdi, og store deler av disse arbeidene nedlegges som frivillig innsats av medlemmene i BKM Sørlandet. Dette går parallelt med byggearbeidene på Kalvild Gård.

Magne Larsen og Tomas Nilsen tar første spadetak
Mange av medlemmene var tilstede under åpningen av byggeperioden

Bilder fra åpningsfesten: