Fra styret

Året 2016 ble et aktivt og innholdsrikt år.

Den 1. mai flyttet vi offisielt ut av vårt aktivitetssenter i Grimstad som vi hadde solgt til Stine Sofies Stiftelse året før. Ved salget inngikk vi en leieavtale som gav oss bruksrett til senteret en stund til, og hadde derfor gleden av å samles til møte der hver søndag gjennom hele 2016. De andre ukentlige aktivitetene våre ble videreført på andre steder. Stuene i den gamle direktørboligen på Kalvild Gård ble flittig brukt til sammenkomster, vi arrangerte flere turer i skog og mark, og leide idrettshaller og baner til sportslige aktiviteter.

Tidlig på høsten nådde vi en etterlengtet milepæl: Oppstart for byggeprosjektet på Kalvild Gård. Kaldvell Eiendom AS, som eies av BKM Sørlandet, er byggherre og har i flere år planlagt dette flotte prosjektet sammen med våre medlemmer. Byggetiden vil vare ut 2017. Spareplanen «Golden Heart» som vi startet i 2011 har bidratt til at vi nå bygger et senter med gode fasiliteter for alle våre medlemmer. Mange av medlemmene er også direkte involvert i byggeprosjektet.

En stor takk til prosjektledelsen, underentreprenørene, og ikke minst til alle våre medlemmer. Vi ser frem til å ta senteret i bruk i 2018.

For styret i BKM Sørlandet

Lene Østmoen, styreleder

 

BKM Styret
John Oskar Baardsen, Ørjan Bolsønes, Gaute Kverneland, Lene Østmoen og Tirza Skreosen

Klikk på ikonet under for å laste ned BKM Sørlandets årsregnskap for 2016.