Litt om hva vi driver med

Vi i BKM Sørlandet samles ofte for å styrke fellesskapet og oppbygge hverandre i troen på Guds ord. På det jevne har vi møter for alle aldersgrupper hver søndag, etterfulgt av uformelt sosialt samvær med mat og drikke. I møtene bruker vi både bønn, taler, sang og musikk, og alle som vil kan delta med sine evner og talenter for å formidle budskapet. Individuell frihet er viktig for oss. Vi legger til rette for at unge medlemmer kan få tillit og ansvar, og selv opplever de det som positivt og utviklende.

Vi bygger menigheten på det som grunnleggeren, Johan Oscar Smith, forkynte og praktiserte. Smith var overbevist om syndenes forlatelse ved tro og helliggjørelse ved troens lydighet, og hadde et stort hjerte for barn og unge. Slik har vi det også i BKM Sørlandet i dag.

Vi feirer alle offentlige høytidsdager og samles ofte i forbindelse med disse. Menighetens forstander har vigselsrett, og vi holder vielser og feirer brylluper. I tillegg feirer vi hverandre ved spesielle anledninger.

Vi har ca. 350 aktive medlemmer. 73 % er yngre enn 36 år, og 35 % er under 13 år.

Aldersfordeling
De fleste av oss er under 36 år

Vi er geografisk fordelt over hele Agder, fra Lindesnes i vest til Grimstad i øst, men de fleste bor i Lillesand.

Geografisk fordeling
Lillesand har blitt et populært bosted de siste årene

 

Barna våre

Vi arbeider mye for at våre 124 barn i menigheten skal trives innenfor trygge og gode rammer. Vi arrangerer ukentlig søndagsskole og forskjellige begivenheter innen sport og kultur. Vi vil at barna skal føle seg verdsatt og elsket.Barna våre

 

Søndagsskole arrangeres for alle barn mellom 4 og 13 år. Her blir barna kjent med mange historier fra Bibelen. Vi forteller også om Jesus og at han særlig elsker barna, og tar også opp dagsaktuelle emner som for eksempel mobbing kontra vennskap. Vi deler tiden opp i forholdsvis korte sekvenser for å skape variasjon, og bruker virkemidler som sang, film, skuespill og lek.

06 2015 St Hans Emine Ditlefsen Haugen

Aktivitetsklubben på Sørlandet er for barn fra 2. til 7. klasse, og arrangeres en kveld i uka. Aktivitetene tilpasses alderstrinnet, og kan for eksempel være filminnspilling, sykkelturer, bowling, baking, bading og svømming. Gjennom dette knyttes barna til hverandre og til ungdommene som leder aktivitetene. Mer informasjon om Aktivitetsklubben finnes på www.aktivitetsklubben.org.

Ungdommene våre

Vi har 137 ungdommer mellom 13 og 36 år, som møtes ukentlig for å oppbygges i Guds ord og snakke om aktuelle tema. De er også med på arbeidet med barna, og reiser på årlige langturer sammen.

U18

quote Vi ønsker at ungdommene våre skal få muligheten til å ta valg som har betydning for evigheten

Mange  kulturer og tradisjoner i verden markerer overgangen fra barn til voksen. I en del kristne tradisjoner gjøres dette med konfirmasjon. Vi i BKM Sørlandet praktiserer verken barnedåp eller tradisjonell konfirmasjon av 15-åringer, men siden dette er en viktig alder hvor ungdommene må begynne å ta egne valg, organiserer vi trosundervisning for dem. Vi ønsker at ungdommene våre skal få muligheten til å ta valg som har betydning for evigheten. Gjennom et år med ukentlige samlinger får de en dypere forståelse av sentrale tema i Bibelen. Når året er over, arrangeres en høytidelig og festlig avslutning, der femtenåringene feires av hele menigheten.

Ungdommene våre får også muligheten til å bidra til drift av stedene våre gjennom enkle arbeidsoppgaver, slik som luking, maling, rengjøring og annet vedlikeholdsarbeid. Arbeidsøktene avslutter ofte med litt godt å spise, og ballspill eller andre morsomme aktiviteter. Slik kan de få litt praktisk arbeidserfaring samtidig som de trives og har det gøy sammen.