Nytt konferansesenter på Kalvild Gård

Kalvild Gård Panorama
Kalvild Gård i Lillesand

Østerhus Panorama, begynnelse og slutt

inntil 2007 var vi to selvstendige menigheter; BKM Grimstad og BKM Kristiansand. BKM Grimstad kjøpte i 1999 en tomt på Østerhus, og byggingen av det som skulle bli konferansesenteret Østerhus Panorama startet to år senere. Første byggetrinn var ferdig i 2003, og bygget ble da tatt i bruk. Senteret ble straks til stor glede for medlemmene i BKM Grimstad.

Østerhus Panorama i Grimstad
Østerhus Panorama i Grimstad

Da BKM Sørlandet ble til i 2007, gikk vi sammen om å fullføre siste trinn av byggeprosjektet. Østerhus Panorama ble snart ferdigstilt, og fungerte godt som felles aktivitetssenter i mange år.

Etter hvert ønsket vi å kjøpe en eiendom litt lengre vest, og i 2009 ble Kalvild Gård i Lillesand kjøpt. Tanke var å flytte hovedvirksomheten vår dit.

Siden da har vi brukt eiendommene parallelt; Kalvild Gård blant annet som aktivitetsklubb for barna våre, Østerhus Panorama i hovedsak som møtested og fellessamlinger.

Høsten 2014 startet vi en utredning for å planlegge menighetens fremtid på Sørlandet. Medlemmene var bredt engasjert i prosessen, og utredningen endte med en beslutning om å selge Østerhus Panorama. I 2015 ble senteret solgt til Stine Sofies Stiftelse, som i 2016 åpner verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn og unge.

Selv om Stines Sofies Stiftelse nå har overtatt eierskapet, har vi fått en god sambruksavtale med mulighet til å bruke senteret frem til desember 2017.

Kalvild Gård

I 2009 kjøpte vi Kalvild Gård av Sparebanken Sør, og tok stedet i bruk til ukentlige aktiviteter. Både hovedbygget og hagen var preget av forfall da vi i 2010 satte i gang et omfattende oppussingsarbeid: Bygget ble malt, takstenene ble rengjort og alle vinduene ble byttet ut. Vi gjennomførte også en omfattende restaurering innvendig. I dag yrer stedet av liv, takket være Kringleriet AS, barnehagen, flotte turmuligheter, flere markeder og den omfattende oppussingen av hovedhuset.

Noe av tanken ved å kjøpe Kalvild Gård var å bygge oss et felles aktivitetssenter.
Planene var ikke klare ved overtakelsen, men i 2011 satte vi i gang en omfattende aksjon for å spare opp penger til prosjektet. Dette gjorde vi for å sikre økonomisk styrke til å kunne utvikle et fullverdig konferansesenter.

I januar 2015 besluttet menigheten i BKM Sørlandet å selge Østerhus Panorama og satse for fullt på et nytt konferansesenter på Kalvild Gård. Prosjektet «Nye Kalvild» ble satt i gang, og mot slutten av året utlyste vi en arkitektkonkurranse. Tegningene for det nye konferansesenteret er nå i ferd med å ferdigstilles, og hvis alt går etter planen, settes spaden i jorda høsten 2016. Dette blir starten på en ny og spennende tid for menigheten på Sørlandet.

Kalvild Gård Panorama 2