En student om Golden Heart og byggingen av nye Kalvild Gård

BKM Sørlandet deltar i spareprosjektet ”Golden Heart”. Dette er et initiativ med et langsiktig mål som menigheten sammen har gått inn for å arbeide i mot. I korte trekk dreier det seg om å utvikle og utvide menighetens nåværende lokaler og interessetilbud, slik at den barn og ungdom i den kommende generasjonen kan trives i gode rammevilkår.

Renate Myhre (23) er en student som frivillig deltar med sin spareplan i Golden Heart. Hun er på god vei til å bli utdannet lærer, og har ved siden av studiene en aktiv og spennende hverdag. En vanlig uke for meg består av studier og jobb. Ellers engasjerer jeg meg i barne- og ungdomsarbeidet, noe jeg er svært takknemlig for å få lov til å være med på!” sier hun.

quoteDet er gøy å se hvordan man kan ha det godt sammen, uansett alder!

Ved siden av det dette arbeidet, er Renate med på mange forskjellige aktiviteter sammen med ungdommer i flere aldersgrupper. ”Aktivitetene i menigheten, enten det er ungdomsmøter, interessegrupper eller turer, betyr veldig mye for meg. Det er godt å komme sammen og ha samfunn og være med venner hvor vi alle har det samme troen og målet. Det er gøy å se hvordan man kan ha det godt sammen, uansett alder!”

Spareprosjektet går ut på at BKM Sørlandet har minst 50% i egenkapital før de starter å bruke pengene til å bygge ut lokalet på Kalvild. Det er en god måte å gjøre det på, mener Renate, som gleder seg over den fantastiske muligheten de nå får til å bygge et sted som er tilpasset behovene og interessene i alle aldersgruppen i menigheten. Selv bidrar hun gjerne for at de sammen kan nå dette målet. ”Jeg bidrar til prosjektet Golden Heart med å jobbe dugnad.”

Renate Myhre gleder seg til at byggeprosessen begynner, og ønsker selv å være med på å virkeliggjøre drømmer, både egne og andres. ”Det å kunne være med på et slikt prosjekt er virkelig unikt. Man får arbeide på et felles prosjekt hvor hele menigheten står samlet. Jeg gleder meg til dager med arbeid og trivsel mens vi bygger vårt nye sted!”

Barn og ungdom er menighetens fremtid, og det er viktig at disse tidlig får oppleve samfunnet vi har. Målet fremover er å gi barn og ungdom et fullverdig aktivitetstilbud hvor de skal trives og bli sett.”

Renate Myhre
Renate Myhre