Virksomheter i BKM Sørlandet

Menighetens hovedvirksomhet

Medlemmene av BKM Sørlandet samles jevnlig for å bygge fellesskap og styrkes i troen på Guds ord, som er viktig for oss. BKM Sørlandet har ca. 330 aktive medlemmer. 35 prosent er under 13 år, og 75 % av medlemmene er under 36 år. Mange av menighetens medlemmer er engasjert i frivillig arbeid, og mye av arbeidet som blir gjort, er rettet mot barn og ungdom. Videre kan du lese mer om våre fellessamlinger, og vår virksomhet for barn og ungdom opp til 36 år.

 

Trosoppbyggelsen

Medlemmene i BKM Sørlandet samles til trosoppbyggelse hver søndag. Alle aldersgrupper deltar på samlingene. Disse samlingene avsluttes ofte med middagskafé og mange blir værende utover ettermiddagen.

Menigheten har ingen bestemte ritualer som styrer trosoppbyggelsen, men bruker både bønn, forkynnelse, sang, musikk, film og multimedia for å formidle sitt budskap.

BKM Sørlandet er opptatt av at hvert medlem skal ha frihet til å utøve omsorg for de andre og for fellesskapet. De yngre i menigheten er engasjert i dette, på samme måte som de eldste. Lederne for menigheten legger vekt på at de yngre får tillit og ansvar, og at de læres opp til å bidra.

Menigheten bygger sin lære på det som Johan Oscar Smith fra Horten sto for og praktiserte. Med en overbevisning om syndenes forlatelse ved tro og helliggjørelse ved lydighet mot troen, la han et grunnlag for et aktivt kristenliv. Barn og unges behov fikk et stort fokus den gang, og slik er det også i BKM Sørlandet i dag.

BKM Sørlandet feirer alle offentlige høytidsdager, og har ofte egne samlinger i forbindelse med disse. I tillegg feirer vi jubilanter med runde årstall. Menighetens forstander har vigselsrett, og vi holder vielser og feirer brylluper.

 

Barn opp til 13 år

BKM Sørlandet har 118 barn under 13 år, og det legges mye til rette for at de skal oppleve trygghet og glede gjennom ulike aktiviteter som arrangeres for dem. Barna får ukentlig delta på søndagsskole, aktivitetsklubb og andre sports- og kulturaktiviteter. Målet for alle tilbudene, er at barna skal føle seg verdsatt og elsket.

Barn

Ved feiringen av ulike årlige begivenheter har BKM Sørlandet et særlig fokus på barna. For eksempel har vi mange leker og aktiviteter på 17.mai, Sankt Hans og i forbindelse med julen. I sommer- og vinterhalvåret arrangeres det også aktivitetsdager for barna, med leker, spill, hinderløyper og annet.

Søndagsskole arrangeres for alle barn mellom 4 og 13 år. Gjennom rollespill, fortellinger, aktiviteter og leker blir barna kjent med mange historier fra Bibelen. Det legges også vekt på å fortelle barna om Jesus og hvor høyt han elsker dem. Andre temaer som kan tas opp er vennskap, mobbing, empati og takknemlighet. Barna lærer også sanger som handler om det som blir fortalt på søndagsskolen.

Aktivitetsklubben på Sørlandet gir alle barna fra 2.-7.klasse muligheten til å delta på tilrettelagte aktiviteter en kveld hver uke. Barna får tilhørighet til en gruppe med barn på sin egen alder, og eldre ungdommer som ledere. Lederne planlegger aktiviteter som passer for deres alderstrinn. Det kan være alt fra å gå i svømmehallen, bowle, dra på sykkeltur, til å bake, spille inn film eller lage kunst. Mer informasjon om organisasjonen Aktivitetsklubben finnes på www.aktivitetsklubben.org.

Ungdom mellom 13 og 36 år

BKM Sørlandet har 139 medlemmer mellom 13 og 36 år. Ungdommene samles til oppbyggelse en kveld i uka, der temaer om ungdomslivet tas opp. Bibelens budskap er grunnleggende i oppbyggelsen.

U18

Ungdommene er engasjert i arbeidet med barna i menigheten, gjennom søndagsskolen, Aktivitetsklubben, musikk- og idrettgrupper. Gjennom ulike aktiviteter opplever ungdommen å være en del av et positivt fellesskap, som de trives godt i. Ungdommene drar også på årlige turer sammen, både til fjellet i Norge, og noen ganger utenlands.

Ungdommer som fyller 15 år får tilbud om trosopplæring i egne grupper. Gjennom ukentlige samlinger lærer ungdommene mer om Bibelens innhold. Etter et års tid avsluttes opplæringen med en fest for disse ungdommene. De øvrige medlemmene i BKM Sørlandet deltar på festen.

BKM Sørlandet har hatt et eget opplegg for ungdommene som er under 18 år. De har vært sammen hver uke, og vært med på ulike aktiviteter som bowling, curling, go-kart, spillkvelder og matlaging. Eldre ungdommer er med som mentorer, som hjelper til og organiserer. De har også hatt enkle arbeidsoppgaver på stedene våre, som luking, maling, rengjøring og annet vedlikeholdsarbeid. Arbeidsøktene avslutter ofte med litt godt å spise og ballspill, eller andre gøye aktiviteter. Ungdommen setter stor pris på disse samlingene, hvor de både har det gøy og får litt arbeidserfaring.

b

d (2)