Golden Heart

En velordnet økonomi og den trygghet og forutsigbarhet som følger, er til stor hjelp når arbeidet med våre barn, unge og voksne medlemmer skal ivaretas og videreutvikles. 70 % av medlemmene våre er under 35 år, og vi legger ned mye arbeid og penger i å gi dem gode opplevelser.

Vi er derfor med i Golden Heart, et opplegg for lokalmenighetene i BCC med hensikt å ha minst 50 % egenkapital før vi setter i gang nye byggeprosjekter.

BKM Sørlandet vokser jevnt og trutt. Enkle prognoser viser at vi i løpet av få år behøver å utvide arealene våre. Planen er derfor å bygge et nytt forsamlingslokale. For medlemmene våre er det ingen tiltalende tanke å stifte stor gjeld før vi i det hele tatt har satt spaden i jorden, så vi er bredt enige om å spare mest mulig på forhånd.

Ærverdige, gamle Kalvild Gård skal ikke utvides, men kan hende det er er plass til et nytt lokale på tomten.

Ærverdige, gamle Kalvild Gård skal ikke utvides, men det kan hende det er er plass til et nytt aktivitetssenter på tomten?

Det har vært god oppslutning og entusiasme rundt Golden Heart. Vi arrangerte i 2014 jevnlige motivasjonsfester. Disse festene har vært en stor suksess på flere nivåer, og har vært en uvurderlig hjelp til å nå årets målsetninger.