BKM Sørlandet – Fokus på fremtiden

I 2014 arbeidet BKM Sørlandet mye med visjoner og fremtidsplaner. Vi vurderte utviklingsmuligheter på våre to eiendommer, Østerhus Panorama og Kalvild Gård, i et langsiktig perspektiv. I dette arbeidet kom det tydelig fram visjoner om å skape gode rammevilkår og tilbud for alle, og først og fremst for barn og ungdom. Samtidig fortsatte vi det gode arbeidet fra tidligere år, med å styrke vår økonomi og fortsette vår spareplan.

Styret i BKM Sørlandet er veldig takknemlig for alle våre medlemmer som med frivillig arbeidsinnsats og gaver, gjør at vi kan ta vare på våre verdier, og samtidig ha en bærekraftig og sunn økonomi.

Vi ser frem til videre fremtidsrettet arbeid og utvikling i 2015!

Styret for BKM Sørlandet
Lene Østmoen (styreleder), Tirza Elisabeth Skreosen, Sven Gunnar Vågen, Ole Emil Solberg og John Oskar Baardsen.