Ungdomsarbeid

I 2013 ble det holdt ukentlige ungdomsmøter og arrangert flere utendørs og innendørs arrangementer og turer for ungdom i alderen 13-36 år.

 

ImageGen

Møtene holdes på fredagskvelder, med litt mat i etterkant, før lek, konkurranser og sportsaktiviteter overtar. Her er det fellesskap og gleden ved å være sammen som står i sentrum. På vinterstid har ungdommen tradisjon for å dra på en felles helgtur på fjellet, med skiturer, lagkonkurranser, møte og felles måltider på programmet. I sommerhalvåret samles ungdommen gjerne utendørs med ballaktiviteter, båtturer, natursti, og oppbyggelse rundt leirbålet.

Møtene er frie og åpne, og hvem som helst kan bidra med oppbyggelse. De unge motiveres til å tenke selvstendig, ta gode valg og være gode forbilder og til hjelp for andre. Derfor er også mye av ungdomsaktiviteten basert på å arrangere aktiviteter for de yngre barna i menigheten. På spesielle dager, som 17 mai, tar ungdommen ansvaret for underholdning og aktiviteter for de minste.

Samfunn (13)