Søndagsskole

Søndagsskolen avholdes parallelt med siste del av menighetens gudstjeneste.

Vi har delt inn barna i to grupper: I den «lille» gruppa deltar rundt 30 barn i alderen 5-7 år, og i den «store» gruppa rundt 40 barn i alderen 7-12 år. Til sammen 70 barn fordelt på tolv søndagsskolemedarbeidere. Vi samles i to respektive søndagsskolelokaler, utstyrt med tavle og muligheter for bruk av multimedia.

Hovedsaken er at barna føler seg inkludert, elsket og sett

Noen av søndagsskolemedarbeidere har undervisningspraksis og pedagogisk utdannelse. En gang hvert halvår har vi et planleggingsmøte, hvor vi evaluerer det halvåret som har løpt. Ut i fra dette setter vi opp tema og rulleringsplan for ansvarlige søndagsskolelærere.

Det er viktig for oss å fortelle om historiske personer og begivenheter

Det er viktig for oss å fortelle om historiske personer og begivenheter fra bibelens gamle og nye testamente. Vi benytter oss av varierende undervisningsmetoder, hvor vi veksler mellom bruk av tavle, presentasjoner/film som understøtte, samt anskuelighetsundervisning og konkurransebaserte oppgaver. Vi avslutter gjerne samlingene med litt egenaktivitet av forskjellig slag.

Hovedsaken ved alt det vi gjør er at barna føler seg inkludert, elsket og sett. Videre håper vi at de skal få et nært forhold til viktige bibelske personer og hendelser, i tillegg til andre gode historier og tidsaktuelle temaer.

Morsomme aktiviteter av forskjellig slag hører med

Morsomme aktiviteter av forskjellig slag hører med