Langsiktighet og bærekraft

En av bærebjelkene i BKM Sørlandets økonomi er de månedlige gavebidragene fra medlemmene. Gjennom 2013 har vi satset på innsamling for å høyne egenkapitalen. Dette trengs for å realisere kommende prosjekter, for det er betydelig vekst i antall medlemmer, og behovet for mer plass er merkbart. God plass og god økonomi er fremfor alt viktig i arbeidet med barn og unge.

OH (5)

Østerhusmonen 35

Regnskapet for 2013 viser sum driftsinntekter NOK 5 763 447.

Årsoverskuddet ble NOK 3 230 141 og går uavkortet til styrking av egenkapitalen som etter dette blir NOK 35 606 179.

KalvildGaard

Kalvild Gård

Den pågående utbyggingen på Brunstad er viktig for oss, og denne satsningen har hatt positiv effekt på barne- og ungdomsarbeidet i BKM Sørlandet.

Året 2013 ble en milepæl ved at vårt tidligere forsamlingslokale i Kristiansand ble solgt etter å ha vært utleid siden 2008.

Styret i BKM Sørlandet: Gaute Baardsen (v), Tron Inge Nilsen (styreleder), Lene Østmoen, Sven Gunnar Vågen, Tirza Skreosen og Ole Emil Solberg

Styret i BKM Sørlandet: Gaute Baardsen (v), Tron Inge Nilsen, Lene Østmoen, Sven Gunnar Vågen, Tirza Skreosen og Ole Emil Solberg

Tron Inge Nilsen
Styreleder BKM Sørlandet