Åpen barnehage

BKM Sørlandet har Åpen Barnehage i to kommuner, Lillesand og Grimstad. En dag i uken, i trivelige lokaler og utemiljø på Kalvild Gård i Lillesand, og på Østerhus Panorama i Grimstad. Vi har hatt dette tilbudet siden 2010, og 2013 ble et rekordår i antall besøkende.

Barn (2)

Åpen barnehage er et gratis tilbud til alle foresatte/omsorgspersoner med barn under skolealder, uten utvidet formålsparagraf, og åpent for alle. Barnehagen er godkjent og følger ”Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver” med tradisjonelle barnehageaktiviteter. Et veldig hyggelig møtepunkt for barn og voksne, med frilek, aktiviteter, samlingstund, sang m.m. Vårt kjøkken tilbyr god, frisk lunch, noe som er svært populært!

Våre åpningstider er onsdager kl 09-15 i Grimstad, og torsdager kl 09-15 i Lillesand. Vi følger skolens ferieplan.

I våre åpne barnehager er det Elisabeth Solberg som er styrer, og Lene Østmoen som er daglig leder. I tillegg har vi to assistenter, og frivillige hjelpere ved behov.

Barn (1)