Aktivitetsklubben

Målet er positive aktiviteter innenfor gode og trygge rammer

Målet er positive aktiviteter innenfor gode og trygge rammer

I BKM Sørlandet er det omtrent 70 barn mellom 7 og 16 år som deltar ukentlig på ulike aktiviteter gjennom den selvstendige foreningen Aktivitetsklubben. Aktivitetene blir planlagt og drevet av ungdom og voksne som er opptatt av å være gode rollemodeller.

Målet er at barn og ungdom gis mulighet til positive aktiviteter

I løpet av året 2013 har aktivitetsklubben samlet seg hver tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 20:00. Aktiviteter som skogsturer, aking, kanoturer, klatring, matlaging, temafester, bowling, skøyting, svømmehall, snekring, by-rebus og båtturer har bidratt til et innholdsrikt år. I februar ble det også arrangert en vintertur til Vatnelian, med blant annet skitur og akekonkurranse.

I september dro alle aktivitetsklubbens medlemmer til Dyreparken i Kristiansand, etterfulgt av grilling på Hamresanden på kvelden.
Aktivitetsklubbens mål er å kunne bidra til at barn og ungdom gis mulighet til å drive ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov innenfor gode og trygge rammer. Aktivitetene og turene fører til at det knyttes bånd på tvers av alder, og skaper gode opplevelser for barn og ungdom.

Mange spennende aktiviteter i 2013

Mange spennende aktiviteter i 2013