Årsrapport 2013 – BKM Sørlandet

Samfunn

Vi i BKM Sørlandet kan se tilbake på året 2013 som et aktivt år med trivsel og engasjement for store og små.

Vi samles jevnlig på de to eiendommene våre, Østerhus Panorama som ligger i utkanten av Grimstad, og Kalvild Gård, som ligger like øst for Lillesand. Stedene utfyller hverandre godt. Kaldvild Gård ligger naturskjønt til med kort vei til elv og sjø. Her har vi muligheten til en rekke utendørsaktiviteter som ballspill, fiske, kanoturer, terrengløp, og mye mer.

På Østerhus Panorama har vi et innholdsrikt forsamlingslokale, blant annet med gymsal og aktivitetsrom, som benyttes hyppig i barne- og ungdomsarbeidet.

Et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner

BKM Sørlandet er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unge ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Sørlandet og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

I løpet av året fikk vi også anledning til å jobbe mye dugnad, både unge og eldre. Vi har svært god erfaring med å slippe de unge til i forskjellige type driftsarbeid på stedene våre. Det å få anledning til å lære å jobbe fra tidlig ungdom av, tror vi alle kan få god bruk for senere i livet.

Magne Larsen og Tomas Nilsen
Forstandere BKM Sørlandet

 

TomasMagneA

BKM Sørlandets forstandere, Tomas Nilsen og Magne Larsen