BKM Sørlandet

NRK Brennpunkt publiserte onsdag 11. november dokumentaren «Guds utvalde» om BCC (Brunstad Christian Church)
Brennpunkt-dokumentaren har en vinkling som vi oppfatter som spekulativ og misvisende. Det kommer frem beskyldninger og påstander om pengepress og sosial kontroll i menigheten, og at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen skal ha beriket seg på medlemmenes penger som er samlet inn til vår menighet. BKM Sørlandet kjenner oss ikke igjen i denne fremstillingen, og vi tar avstand fra dette. Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har drevet egen business og tjent gode penger på egenhånd.

Alt i vår organisasjon bygger på frivillighet. Medlemmene oppmuntres til å være selvstendige og ta egne beslutninger, og si fra både om positivt og negativt. Når det gjelder de økonomiske forhold har vi god oversikt, og både sentralt og lokalt har våre revisorgodkjente årsregnskaper ligget åpent på nett gjennom flere år.

I programmet er det tatt inn korte klipp fra taler og intervjuer av f.eks Kåre J. Smith, hvor disse er tatt ut av sin sammenheng og det fremstår som effekter og grep for å fremstille en ensidig og uriktig av versjon av BCC.  Vi retter kritikk mot NRK Brennpunkts kildebruk og presseetiske metoder i denne saken. For mer informasjon, les her om BCC sin opplevelse av prosessen med dokumentaren:  www.bcc.no/brennpunkt.

BKM Sørlandet er et kristent trosfellesskap med ca. 400 medlemmer. Vi er samfunnsborgere som deler en kristen tro, og som arbeider for et sunt og aktivt trossamfunn med gode og trygge aktivitetstilbud for barn og unge.

Vi i BKM Sørlandet respekterer den enkeltes mening og opplevelse av å være, eller ha vært medlem av BCC, samt retten til å ytre seg. Vi tar avstand fra både pengepress og manglende ytringsfrihet. For mange medlemmer føles det som et overtramp av NRK når de i liten grad tar med erfaringer fra tusenvis av fornøyde medlemmer som har en positiv opplevelse av det å være medlem i BCC.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål, eller om det ønskes mer informasjon rundt dette eller andre emner fra oss.

På vegne av styret i BKM Sørlandet.

Pressekontakt:
Even Winther, styret@bkms.no